Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d`Arc

Les  chevaux sauvages  d’Amérique par Angelos Chalavazis


Les chevaux sauvages vivent dans les montagnes de l'Ouest depuis des milliers d’années. Ces créatures étaient le symbole de la mythologie américaine et les indigènes les considéraient comme des êtres spirituels.
Au début des années 1900, il y avait plus de deux millions de chevaux sauvages dans l’Ouest, mais aujourd'hui, il n'y en a plus que 40 000. Les méthodes utilisées pour capturer ces animaux sont souvent inhumaines. Une des méthodes les plus violentes est l'utilisation de l'hélicoptère. En s’approchant d’eux, l’hélicoptère provoque la panique et les guide vers des pièges. Les chevaux sauvages sont souvent blessés ou tués. Parfois, quand ils obtiennent leur liberté ces animaux finissent dans les mains " des acheteurs meurtriers".


Άγρια άλογα της Αμερικής από τον Άγγελο Χαλαβαζή 

Τα άγρια ​​άλογα ζουν στα βουνά της Δύσης για χιλιάδες χρόνια . Αυτά τα πλάσματα ήταν το σύμβολο της αμερικανικής μυθολογίας και οι ντόπιοι τα θεωρούσαν πνευματικά όντα.

Στις αρχές του 1900 υπήρχαν περισσότερα από δύο εκατομμύρια άγρια ​​άλογα στη Δύση, αλλά σήμερα υπάρχουν μόνο 40.000. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή αυτών των ζώων είναι συχνά απάνθρωπες. Μία από τις πιο βίαιες μεθόδους είναι με ελικόπτερο. Όταν το ελικόπτερο τους πλησιάζει, προκαλεί πανικό και τα οδηγεί σε παγίδες. Τα άγρια ​​άλογα συχνά τραυματίζονται ή σκοτώνονται . Μερικές φορές , όταν αποκτούν την ελευθερία τους, αυτά τα ζώα καταλήγουν στα χέρια " αγοραστές δολοφόνος ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου