Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Εσπερίδα διάχυσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Παρουσίαση του προγράμματος etwinning 

"Magazin-e-ducation"

 στην εσπερίδα διάχυσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
που υλοποιήθηκαν στην περιφέρεια Κρήτης
κατά τα σχολικά έτη
2012-2013 και 2013-2014 Ο καθηγητής Γιαταγάνας Στέφανος
και οι μαθητές Βάρδας Μιχάλης και Φλουρή Δέσποινα