Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d`Arc

Les Graffiti
par Dionysis Georgiopoulos et Anna Oikonomou
                                  

Les graffitis sont des inscriptions ou des peintures réalisées sur des murs, des monuments ou des objets, situés dans l'espace public ou privé. Les graffitis, dont certains exemples remontent à la  Grèce antique ainsi qu'à l'empire romain, existent depuis longtemps.
Dans les temps modernes, la peinture aérosol  et les marqueurs sont devenus les outils les plus utilisés. Faire du graffiti sans avoir la permission du propriétaire, est interdit. À travers le graffiti, on peut transmettre un message politique et social, d’ où de nombreux caractères et styles de graffitis.


Τα Γκράφιτι είναι η γραφή κειμένου σε τοίχους, σε μνημεία ή σε αντικείμενα που βρίσκονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Τα γκράφιτι υπάρχουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, τα οποία χρονολογούνται από την αρχαία Ελλάδα άλλα και από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Στα νεότερα χρόνια, τα σπρέι και οι μαρκαδόροι έχουν γίνει τα πιο χρησιμοποιημένα εργαλεία. Το να ‘’ζωγραφίζεις’’  γκράφιτι σε μια ιδιοκτησία χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, είναι απαγορευμένο. Διαμέσου των γκράφιτι μπορούμε να μεταφέρουμε πολιτικά ή κοινωνιολογικά προβλήματα, σε πολλές μορφές και στυλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου