Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012


 Projet de correspondance scolaire (2011-2012) :
le Cours spécial de l' Ecole Jeanne d'Arc avec la terminale du lycée des Ursulines de Wrocław en Pologne

Je T'envoie un site de mon ecole : http://www.lo-urszulanki.wroc.pl/ ( je crois que je Te l'ai deja envoye ) Et encore voila un site facebook de notre ecole: http://www.facebook.com/urszulanki Je T'envoie un site de mon ecole : http://www.lo-urszulanki.wroc.pl/ ( je crois que je Te l'ai deja envoye ) Et encore voila un site facebook de notre ecole: http://www.facebook.com/urszulanki
Cette année, les élèves du Cours Spécial, Alexandra, Mikaela, Archontia, Alexandre, Ioannis, Dorina, Hélène et Marina avec leur professeur Mme Maria Stefanou


participent à un projet de correspondance scolaire avec la classe de terminale du lycée des Ursulines de Wrocław en Pologne et plus précisément avec les élèves Ada, Adrienne, Alexandra, Alicja, Ania, Basia, Emilia, Inga, Kaja, Kamila, Pauline, Wioletta et leur professeur de langue française Mme Judyta Zimroz.

Ce projet de communication s’effectue par courriel électronique car il favorise l’échange régulier des lettres et permet d’inclure des vidéos, des photos et des images. Le plaisir de correspondre provient de son caractère interactif : les élèves écrivent dans le but d’être lus, ce qui les motive encore plus.

Du point de vue du contenu, le projet de correspondance touche particulièrement la culture générale en ce qu’il concerne le français dans plusieurs domaines, tels que l’éducation, l’économie, la géographie, mais aussi la vie personnelle et familiale. Le français, langue véhiculaire, nous aide à tisser des liens avec d’autres pays et à nous enrichir mutuellement.

Pour connaître l’École avec laquelle nous correspondons, vous pouvez visiter les sites suivants:
Le site de l’École des Ursulines de Wrocław en Pologne Je T'envoie un site de mon ecole : http://www.lo-urszulanki.wroc.pl/ ( je crois que je Te l'ai deja envoye ) Et encore voila un site facebook de notre ecole: http://www.facebook.com/urszulanki Je T'envoie un site de mon ecole : http://www.lo-urszulanki.wroc.pl/ ( je crois que je Te l'ai deja envoye ) Et encore voila un site facebook de notre ecole: http://www.facebook.com/urszulanki :

http://www.lo-urszulanki.wroc.pl/

Le site facebook de l’École des Ursulines de Wrocław en Pologne :

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Αρχαϊκά Χρώματα / Archaic Colors

Όταν η τεχνολογία συναντά τον πολιτισμό...
Quand la technologie rencontre la culture ...


Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των εκθεμάτων ενός μουσείου.
Une façon différente d'aborder un musée.

Νέο Μουσείο της Ακρόπολης
Nouveau musée de l'Acropole

Δείτε ακόμη, Voir aussi::
Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης
Athéna, la déesse de l'Acropole

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα
La frise du Parthénon


Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

La crise d’Argentine


La crise d’Argentine

                                       Cours Spécial, Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc

Tout a commencé en 1991, quand le gouvernement de Menem a décidé de dévaloriser la monnaie nationale (peso) par rapport au dollar américain en réduisant de cette façon les ressources économiques.

Par conséquent, l’inflation a connu une hausse considérable et le BRUT une diminution de 35%, au cours des quatre dernières années. De plus, la faiblesse du système économique et d’autres conditions extérieures ont conduit à la dégradation progressive de l’économie jusqu'à son effondrement en 2001.
      
En ce qui concerne les causes principales, ce sont les suivantes :

1) le système de change est devenu inadapté conduisant à la dégradation de la situation économique

2) Le système bancaire s’est affaibli ayant comme résultat, la prolongation de la récession, le poids de l'endettement et la perte de confiance des investisseurs étrangers dans l'économie argentine

Mais cette situation a eu des conséquences pour la population argentine comme les manifestations continuelles, la violence, la famine et le chômage qui est arrive à 25% en 2001. C’est la raison pour laquelle, nous, les Grecs devons faire attention afin de ne pas nous trouver dans la même situation que l’Argentine.
          
Aujourd’hui, la situation en Argentine s’est améliorée, et les dettes sont réduites. Malgré la crise mondiale économique, l’Argentine connaît un développement culturel et économique continuel.