Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Young coders: what's happening in the rest of the world?

The IT teaching debate is taking place in many countries

Άρθρο της The guardian/The Observer για τη διδασκαλία της πληροφορικής στα σχολεία σε διάφορες χώρες.
Για την Ελλάδα λέει: "ICT and computer science were recently introduced in primary schools as a pilot. There is no recommended teacher supporting material nor student textbooks, so the implementation of the curriculum depends on the teachers' own skills and disposition."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου