Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Une Nouvelle Société !Nous avons décidé d’écrire un poème qui parle de deux amies, Alexandra et Ioanna
qui se trouvent sur une île où règne le chaos … 
c’est nous-mêmes qui avons décidé de réorganiser la vie sociale, à travers un poème ….


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου