Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Απλά μαθηματικά / mathématiques simples

Εάν

2 + 3 = 10

7 + 2 = 63

6 + 5 = 66

8 + 4 = 96

τότε…/puis

9 + 7 = ?????

2 σχόλια: